Cân điện tử dùng cho gia đình mini SF-400 nhà bếp

57,000 VND