Giá đỡ máy tính bảng

24,000 VND

Có thể xoay chỉnh nhiều gốc độ, xoay đứng, xoay nghiên có thể chỉnh lên đến 160 độ