Gôm tẩy viết chì dễ thương (1 vỉ 20-30 gôm)

23,000 VND